Onderzoek verzekeringen Wlz

De SVB (Sociale Verzekeringsbank) controleert actief of mensen verzekerd zijn voor de Wet langdurige zorg (Wlz). De SVB doet dit door haar gegevens te vergelijken met het referentiebestand van zorgverzekeraars. Als je niet in het referentiebestand staat, oordeelt het SVB dat je niet bent verzekerd en word je aangeschreven door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).Een brief van het CAK

Als je bij ons verzekerd bent, kan het gebeuren dat je een brief van het CAK krijgt waarin staat dat je niet verzekerd bent.

Dat komt doordat je in de categorie “niet Wlz-plichtigen” valt door je buitenlandse inkomen. Hierdoor kan CZ je niet aanmelden bij het referentiebestand van de SVB. De SVB kan vervolgens geen gegevens van je vinden, maar ze weten niet dat je niet Wlz-plichtig bent.

Mocht je een brief ontvangen, vul dan het formulier “Onderzoek verzekering Wlz” in. Je kunt deze vervolgens opsturen naar de SVB.

Sociale Verzekeringsbank
Postbus 18607
3501 CR Utrecht

De huidige particuliere zorgpolis bij CZ is en blijft onverkort van toepassing. Als je een brief van het CAK krijgt, blijf je dus gewoon verzekerd.

Hoor je van de SVB dat je wél Wlz-plichtig bent? Laat het ons dan op korte termijn weten.

Download

Download hier het aanvraagformulier onderzoek verzekering Wlz.

Boete bij niet melden van beëindiging dienstverband

Wordt je dienstverband met de buitenlandse werkgever beëindigd en kom je weer naar Nederland? Dan dien je dit onmiddellijk bij ons te melden. Als je dat niet op tijd doet, riskeer je een boete van het CAK.

Bij het terugkeren naar Nederland ben je namelijk weer Wlz-gerechtigde, en dus verplicht om een reguliere zorgverzekering te hebben. Ongeacht of je al een Nederlandse werkgever hebt.

Blijf je langer dan drie maanden in Nederland? Dan geldt deze regeling ook.

Zodra we je melding krijgen, geven we deze door aan CZ. Ze kunnen de zorgpolis vervangen door een reguliere zorgverzekering. In de meeste gevallen betekent dit dat de premie iets lager wordt terwijl het pakket hetzelfde blijft.

Deze nieuwe polis is net als een andere reguliere polis. Dat betekent dus ook dat je ieder jaar op 1 januari recht hebt om over te stappen naar een andere verzekeraar.